««   »»

R. Leoncavallo: Komedianti

árie Cania, Vesti la giubba, Národní Divadlo Panama 2015

R. Leoncavallo: Komedianti

finale, No! Pagliacco non son, Národní Divadlo Panama 2015

G. Verdi: OTELLO

árie Otella, Niun mi tema, Koncert 2015